Αποχέτευση

Δίκτυο Αποχέτευσης

Η σωστή συλλογή και διάθεση των αστικών λυμάτων αλλά και των ομβρίων υδάτων με σεβασμό στο περιβάλλον και την δημόσια υγιεινή είναι ο εξίσου σημαντικός σκοπός της ΔΕΥΑΑ με την ύδρευση. Έχουν γίνει σημαντικά έργα για την βελτίωση κυρίως του τρόπου διάθεσης των λυμμάτων και ειδικότερα ο βιολογικός καθαρισμός.

 

Για να συνδεθείτε στο δίκτυο της Αποχέτευσης χρειάζονται τα παρακάτω δικαιολογητικά :

 

 

Σχετικά έγγραφα :

 

 

 

ΩΡΕΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 08.00 – 13.00