Άρδευση

Δίκτυο Άρδευσης

Προκειμένου να οργανωθεί καλύτερα η άρδευση προς όφελος των καταναλωτών, κατά την επόμενη αρδευτική περίοδο (2020), θα πρέπει απαραιτήτως  ο καταναλωτής να συνάψει νέα σύμβαση με την Δ.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας, αποκλειστικά για την άρδευση.

Παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις αναφορικά με την πανδημία του Covid-19, με αίσθημα υπευθυνότητας και βαθιάς κοινωνικής ευθύνης η Δ.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες ώστε να επιτύχουμε με το δυνατό καλύτερο τρόπο, την απρόσκοπτη διεξαγωγή της άρδευσης, με κύριο μέλημα την ασφάλεια των καταναλωτών και του προσωπικού.

Για τον λόγο αυτό οι δηλώσεις των αγροτικών ακινήτων θα γίνονται,

Τηλεφωνικά, στα τηλέφωνα 26913.60833, -834,  -837 ή ηλεκτρονικά, πατώντας εδώ